برنامه قرآنی تابستون

1شنبه{1تیر}مرورها:
صفحه 1تا5مسلط
حفظیات:___________
2شنبه
آیه:30تا33

33تا3738تا42
جمعه

شنبه{7تیر}
42تا48


مرور5ص قبل

49تا53


5ش{12تیر}
53تا57
جمعه

شنبه{14تیر}
تسلط کامل آیات 30تا57

57تا6061
جمعهمرور5 ص قبل
شنبه{21تیر}
62تا65
مرور5ص قبل


3ش{24تیر}التماس دعای شبهای قدر66تا69


سلام ودرودبی پایان به دوستان عزیزوگل قرآنیم!!

برنامه مابه این صورته که تقریباهفته ای یک ونیم صفحه حفظ توی اون جاداده شده.{بنابه توافق قبلیمون}

که حفظ روزهای شنبه ,سه شنبه وپنج شنبه صورت میگیره روزی نصف صفحه وبقیه روزها که حفظ صورت نمیگیره مرور10صفحه قبل +حفظ تعیین شذه قبلی صورت میگیره!

5ش{26تیر}
70تا73
جمعهمرور5ص قبل

شنبه{28تیر}
74تا76


مرور5ص قبل

77تا80


5ش{2مرداد}مرور20صفحه قبل
جمعه

شنبه{4مرداد}
81تا83


مرور5ص قبل
3ش{7مرداد}
84تا85


5ش9مرداد
86تا88
جمعه

شنبه{11مرداد}
تثبیت 30تا88

89تا91


5ش{16مرداد}مرور5 ص قبل92و93
جمعه{17مرداد}تولدبنده!!!
شنبهتشکیل کلاس {تسلط کامل بر1تا93}