آیاازدواج باپسری که ازمن 2سال کوچکتراست....

آیا ازدواج کردن با پسری که حدودا 2 سال کوچیکتر هست، در آینده مشکل ساز میشه؟ برای پاسخ به ادامه مطلب مراجعه کنید..منبع :گاه نویس

 پاسخ :  

 

در ارتباط با تفاوت سنی میان دختر و پسر بهتر است که پسر حدودا 4 الی 5 سال بزرگتر از دختر باشه و این به خاطر تفاوت هایی است که در طبیعت زن و مرد وجود داره. مشکلاتی از قبیل مشکلات روحی، فرهنگی، اخلاقی، جنسی نوعا در کسانی که اختلاف سنی کمتری دارند یا در یک سن هستند و خصوصا در ازدواجهایی که دختر از پسر بزرگتر هست، بیشتر بروز پیدا می کند.

البته در مواردی که از هر حیث دختر و پسر کفو و هم شأن هم باشند می توان از این اختلاف سنی 4 سال گذشت و حتی در مواردی یکسان بودن سن هم مانعی نخواهد داشت اما این موارد بسته به مورد خاص باید با مشاور مطرح و بررسی شود.